Accueil Langue Thaïlandaise Carabao : Luuk Loong Khee Mao, musique thaï avec traduction

Carabao : Luuk Loong Khee Mao, musique thaï avec traduction

par Pierre To
5 minutes à lire
Carabao : Luuk Loong Khee Mao

Une superbe chanson du groupe Carabao, Luuk Loong Khee Mao (l’enfant de l’oncle alcoolique) pour le 25eme anniversaire du groupe.

Cette chanson est la suite de Loong Khee Mao (l’oncle ivrogne), leur premier grand succès.

Carabao : Luuk Loong Khee Mao

Traduction de la chanson Luuk Loong Khee Mao de Carabao

เขาเกิดจากความรักของครอบครัวชนบท
kăo gèrt jàak kwaam rák kŏng krôp krua chon-ná-bòt
He was born from the love of a family in the countryside

ชีวิตแสนรันทดทำให้พ่อ…จากไป
chee-wít săen ran-tót tam hâi pôr … jàak bpai
An extremely depressing life made the father . . . take off.

แม่บอกพ่อเข้ากรุงมุ่งทำงานเพื่อหาเงิน
mâe bòk pôr kâo grung mûng tam ngaan pêua hăa ngern
The mother told the father to go to the capital to aim for work to get money

เผชิญโชคชะตา ในเมืองใหญ่
pà-chern chôhk chá-dtaa nai meuang yài
Confront destiny in the big city

แต่เดิมพ่อมีหวัง ยังส่งข่าวติดต่อมา
dtàe derm pôr mee wăng yang sòng kàao dtìt dtòr maa
At first the father had hope and was still contacting [home], sending news

ผ่านไปหลายปีกว่า ข่าวไม่มาพ่อเงียบหาย
pàan bpai lăai bpèe kwâa kàao mâi maa pôr ngîap hăai
More than many years pass, news doesn’t come. The father is silent, lost

เป็นตายหรือร้ายดี อยู่ทางนี้เฝ้าแต่คอย
bpen dtaai rĕu ráai dee yòo taang née fâo dtàe koi
[He’s] dead? Or doing terrible, or OK? [They] live this way, just watching and waiting

บางครั้งแม่เหม่อลอยแล้วสะอื้นไห้
baang kráng mâe mèr loi láew sà-êun hâi
Sometimes the mother [seems] absent and distracted, then [she] sobs, and cries.

เนิ่นนาน20ปีจนบัดนี้เขาเป็นหนุ่ม
nêrn naan yêe sìp bpee jon bàt-née kăo bpen nùm
A long time [passes], 20 years, until now he is a young man.

ชีวิตยังลุ่มๆ ยังดอนๆ ไม่ไปไหน
chee-wít yang lûm lûm yang don don mâi bpai năi
Life is still up and down, not going anywhere

ข้าวเปลือกที่ปลูกมามีราคาแค่ต้นทุน
kâao bplèuak têe bplòok maa mee raa-kaa kâe dtôn tun
The unhusked rice [they] plant has value, is their only asset

ไปงอกไปพอกพูนพ่อค้ากำไร
bpai ngôk bpai pôk poon pôr káa gam-rai
When it grows up, it [just] amasses the merchant’s profit

ที่ดินไม่มีเหลือก้มหน้ากินบนที่เช่า
têe din mâi mee lĕua gôm nâa gin bon têe châo
The land doesn’t have extra for eating after the rent

แม่ป่วยเพราะโศกเศร้าได้ไม่นานก็จากไป
mâe bpùay prór sòhk sâo dâai mâi naan gôr jàak bpai
The mother gets sick because one can’t grieve a long time, so [one] must leave

เหลือเขาเพียงลำพังฝังศพแม่ไว้ข้างวัด
lĕua kăo piang lam-pang făng sòp mâe wái kâang wát
Just him, by himself. [He] buries the mother by the temple

มีเงินจะมาจัดงานศพให้…ยิ่งใหญ่
mee ngern jà maa jàt ngaan sòp hâi … yîng yài
[If] money would come, he would arrange a funeral . . . a great [funeral]

ใครหนอใครกันยังทุกข์ยาก
krai nŏr krai gan yang túk yâak
So who all do you think is still suffering?

Ads

อยู่กินลำบากในชนบทวันนี้
yòo gin lam-bàak nai chon-ná-bòt wan née
[People] live and eat with difficulty in the countryside today

รู้ไหมคนเมืองมักคอยเอาเปรียบ
róo măi kon meuang mák koi ao bprìap
Do you know, city people are likely to slowly exploit you?

ทั้งหยามทั้งเหยียด ปล้นชิงไม่เหลือชิ้นดี
táng yăam táng yìat bplôn ching mâi lĕua chín dee
They all hate and despise you, rob and contest [until] you have nothing good left

ไม่มีห่วงใดๆ กับบ้านไร่กับนาดอน
mâi mee hùang dai dai gàp bâan râi gàp naa don
[He] doesn’t care anything about the farmhouse and dry [?] fields

ลูกโทนพร้อมเร่ร่อนตามหาพ่อผู้สูญหาย
lôok tohn próm rây rôn dtaam hăa pôr pôo sŏon hăai
The child of Tohn is ready to go off wandering around looking for [his] father, the person who vanished.

เมืองกรุงกับอีสานมีตำนานตกทอดมา
meuang grung gàp ee săan mee dtam naan dtòk tôt maa
The capital city and Isaan* have a history that has been handed down:

ผู้คนทิ้งไร่นาหาชีวิตใหม่
pôo kon tíng râi naa hăa chee-wít mài
People leave the farm to find a new life

ลูกโทนแม้เคยเห็นใบหน้าพ่อในความจำ
lôok tohn máe koie hĕn bai nâa pôr nai kwaam jam
The child of Tohn even sometimes sees [his] father’s face in [his] memory

เดินหาเช้าจรดค่ำคนมันเยอะเมืองมันใหญ่
dern hăa cháo jà-ròt kâm kon man yúh meuang man yài
He walks around looking morning to evening. There are lots of people. The city is huge.

ถามใครก็ไม่รู้กลับจ้องดูหัวจรดตีน
tăam krai gôr mâi róo glàp jông doo hŭa jà-ròt dteen
[He] asks people and they don’t know. The stare back, looking him over from head to toe.

อีสานคนเปื้อนดินกลิ่นโคลนสาบควาย
ee săan kon bpêuan din glìn koh lon sàap kwaai
Isaan people are stained with earth and the smell of musty mud and buffalo

เป็นคนเหมือนๆ กันแต่กลับมีเส้นแบ่งกั้น
bpen kon mĕuan mĕuan gan dtàe glàp mee sên bàeng gân
[They] are all people, just the same. But there is a line separating them

ไม่ใช่ที่เธอฉัน แต่เธอนั้นมาจากไหน
mâi châi têe ter chăn dtàe ter nán maa jàak năi
It’s not a place [for] you and me. But you, there! Where do you come from?!

จากดินแดนกันดาลจากชนชั้นยากและจน
jàak din daen gan daan jàak chon chán yâak láe jon
[We are] from the same country as them, [but it’s] barred from the poor class

ที่นี่เขาไม่สนคนมีเงินเป็นใหญ่
têe nêe kăo mâi sŏn kon mee ngern bpen yài
Here people ignore [you]. People have money and are eminent

ฉันเคยเห็นผู้เฒ่าลุงขี้เมาข้างถนน
chăn koie hĕn pôo tâo lung kêe mao kâang tà-nŏn
I used to see old drunken Uncle, along the side of the road
หากใครพบลูกโทนช่วยบอกทีพ่อเขาตาย
hàak krai póp lôok tohn chûay bòk tee pôr kăo dtaai
If anyone meets the son of Tohn, please tell him his father died

ไม่ต้องเที่ยวตามหาจงก้มหน้าสู้ต่อไป
mâi dtông tîeow dtaam hăa jong gôm nâa sôo dtòr bpai
[That he] doesn’t need to be wandering around looking [for someone]. He must put his head down and struggle on.

ฉันคือกำลังใจข้ามฟากให้ได้..สะพานลอย
chăn keu gam-lang jai kâam fâak hâi dâai … sà-paan loi
I can be moral support [for him] crossing over . . . the overpass.**

ชีวิต นั้นมีสองฟาก ฟากความทุกข์ยากอีกฟากความสุขสบาย
chee-wít nán mee sŏng fâak fâak kwaam túk yâak èek fâak kwaam sùk-kà-sà-baai
Life, it has two banks [of the river]. On one side hardship, and the other side happiness and contentment

อย่าท้อ ขอให้จงอดทน อดทนถึง วันฟ้าดินเห็นใจ’
yàa tór kŏr hâi jong òt ton òt ton tĕung wan fáa din hĕn jai
Don’t be downhearted. Please, you must endure. Endure until [you] arrive at the day that Heaven and Earth understand and empathize. ***

*Issan is the Northeast region of Thailand

**This line echoes the last, and most important line in the first song, “Lung Kee Mow”

***The last line is hard to translate. Endure until you arrive at the day that Heaven and Earth “hen jai,” which word-for-word means “see heart” and is usually translated “sympathize” or “empathize.” I am still not sure if Heaven and Earth understand and care about each other or about others.

Source de la traduction : carabaoinenglish.com

Quelle est l'utilité de ce message ?

Cliquez sur une étoile pour l'évaluer !

Note moyenne / 5. Décompte des voix :

Aucun vote pour l'instant ! Soyez le premier à évaluer cet article.

Si vous avez trouvé cet article utile...

Suivez-nous sur les médias sociaux !


Si nos actualités, nos informations touristiques ou culturelles vous ont été utiles et que vous souhaitiez nous soutenir :Vous pourriez aussi aimer