Casa Video : Musica tailandese Canzone thailandese con traduzione: Carabao: Loong Khee Mao

Canzone thailandese con traduzione: Carabao: Loong Khee Mao

da Pierre To
4 minuti leggere
Carabao Loong khee mao

Uno dei primi grandi successi del Gruppo Carabao Loong Khee Mao o Loung kii mao, che significa: lo zio alcolizzato.

Carabao: Loong Khee Mao

Traduzione della canzone Loong Khee Mao di Carabao

อุทาหรณ์ของคนรุ่นเก่า
u-taa-hŏn kŏng kon rûn gào
Un esempio di persona della vecchia generazione
มีชายชราเป็นคนขี้เมา
mee chaai chá-raa bpen kon kêe mao
C'è un vecchio che è un ubriacone
งานการไม่ทําแกกินแต่เหล้า
ngaan gaan mâi tam gae gin dtàe lao
Non lavora. Beve solo alcolici
กินตั้งแต่เช้า...ทุกวี่วัน
gin dtâng dtàe cháo ... túk wêe wan
Bevande che iniziano ogni mattina... ogni giorno.

เหตุการณ์ผันแปรให้แบมือขอทาน
hàyt gaan păn bprae hâi bae meu kŏr taan
[Un evento l'ha cambiato e quindi ha la mano tesa per chiedere l'elemosina,
ร่อนเร่พเนจรแหล่งที่คนพลุกพล่าน
rôn rây pá-nay-jon làeng têe kon plúk plâan
vagare in luoghi affollati di persone,
ร่างกายซูบโซผิวตัวดํากร้าน
râang gaai sôop soh pĭw dtua dam grâan
il suo corpo quasi affamato, la sua pelle scura e ruvida
ตัวสั่นสะท้าน...เพราะพิษสุราเรื้อรัง
dtua sàn sà-táan ... prór pít sù-raa réua-rang
tremare ... a causa dell'alcolismo

เมื่อครั้งยังหนุ่มแกเคยทํานา
mêua kráng yang nùm gae koie tam naa
Quando era giovane, [era] solito coltivare
มุ่งเอาหลังสู้ฟ้า...ปลูกข้าวให้คนกิน
mûng ao lăng sôo fáa ... bplòok kâao hâi kon gin
[Dopo aver lottato con il cielo, mira a coltivare il riso per far mangiare la gente.
หนี้สินล้นตัวเพราะมัวแต่ทํานา
nêe sĭn lón dtua prór mua dtàe tam naa
[È eccessivamente indebitato perché è totalmente coinvolto nell'attività agricola.
ไม่เคยเรียนรู้วิชา...ที่นาก็หลุดลอย
mâi koie rian róo wí-chaa ... têe naa gôr lùt loi
[Non ha mai studiato [nessuna] materia . . . anche l'azienda agricola [si] lascia sfuggire

มาเป็นจับกังที่แบกหามวันยังคํ่า
maa bpen jàp-gang têe bàek hăam wan yang kam
[Viene ad essere un operaio che porta le cose sulle spalle dal giorno alla notte.
เหน็ดเหนื่อยแทบตายได้แต่ค่าแรงตํ่าตํ่า
nèt nèuay tâep dtaai dâai dtàe kâa raeng ตํ่าตํ่า
Stanco quasi fino alla morte, riceve solo il minimo sindacale.
ก็เป็นคนจน ที่เสียเปรียบเป็นประจํา
gor bpen kon jon têe sĭa bprìap bpen bprà-jam
Inoltre [è] una persona povera che viene regolarmente sfruttata
กลํ้ากลืนความชอกชํ้า...ถ้าไม่ทําก็อดกิน
glâm gleun kwam chòk chám . . . tâa mâi tam gôr òt gin
Sopportare tutti i colpi dolorosi... Se [uno] non lo fa, [uno] non mangia/beve.

ในยามจะกินไม่เคยเต็มอิ่ม
nai yaam jà gin mâi koie dtem ìm
Quando mangia, non è mai completamente sazio.
ในยามจะนอนไม่เคยเต็มตื่น
nai yaam jà non mâi koie dtem dtèun
Quando dorme, non sarà mai completamente sveglio.
หลับลงคราวใดฝันร้ายทุกคืน
làp long kraao dai făn ráai túk keun
Si addormenta ogni volta che se ne presenta l'occasione, ma ha incubi ogni notte,
สร้างความขมขื่น...จนจิตใจอ่อนแอ
sâang kwaam kŏm kèun ... jon jìt jai òn ae
creando amarezza... fino a rendere la mente debole.

ยามเจ็บไข้ ร่างกายสั่นสะท้าน
yaam jèp kâi râang gaai sàn sà-táan
Un periodo di dolore e febbre, il corpo che trema
เพราะต้องใช้แรงงาน...ยิ่งกว่าใช้แรงวัว
prór dtông chái raeng ngaan ... yîng gwàa chái raeng wua
perché [si] deve usare più energia per lavorare ... di quella che usa una mucca
คนทุกคนต้องทํางานเหมือนควาย
kon túk kon dtông tam ngaan mĕuan kwaai
Ogni persona deve lavorare come un bufalo
แต่หนี้สินยังมากมาย...เกิดเป็นควายดีกว่าคน
dtàe nêe sĭn yang mâak maai ... gèrt bpen kwaai dee gwàa kon
Ma i suoi debiti sono più grandi... sarebbe meglio nascere bufalo che umano".

หมดสิ้นปัญญาของชาวนาบ้านนอก
mòt sîn bpan-yaa kŏng chaao naa bâan nôk
La sua conoscenza è quella di un contadino di campagna.
ร่อนเร่เข้ามาเป็นจับกังในบางกอก
rôn rây kâo maa bpen jàp-gang nai baang gòk
[Vaga ed entra a Bangkok per fare l'operaio.
สูญสิ้นราคาพอแก่ชราหัวหงอก
sŏon sîn raa-kaa por gàe chá-raa hŭa ngòk
[Il valore di una persona si esaurisce non appena è vecchia e ha i capelli grigi.
หาทางออกสุดท้าย...ด้วยสุราเมรัย
hăa taang òk sùt táai ... dûay sù-raa may-rai
Trovare una via d'uscita, finalmente ... con il liquore

กินเหล้าเข้าไป ยิ่งเลวร้ายซํ้าเก่า
gin lao kâo bpai yîng leo ráai ซํ้า gào
Continuare a bere alcolici, diventare ancora più vecchi e rovinati
หาเงินมาได้ก็เอาไปกินเหล้า
hăa ngern maa dâai gôr ao bpai gin lao
Trovare denaro, ottenerlo e portarlo a bere alcolici.
มันกลุ้มก็ยิ่งกินยิ่งกินก็ยิ่งเมา
man glûm gôr yîng gin yîng gin gôr yîng mao
È deprimente, quindi si beve di più. Più si beve, più ci si ubriacak
ร่างกายก็ปวดร้าว โรคร้ายก็คุกคาม
râang gaai gôr bpùat ráao rôhk ráai gôr kúk-kaam
Anche il corpo fa male, anche la malattia è minacciosa

เช้าวันหนึ่ง มีคนพบศพ
cháo wan nèung mee kon póp sòp
Una mattina, una persona trova un cadavere
ขี้เมานนตาย อยู่ที่ใต้สะพานลอย
kêe mao non dtaai yòo têe dtâi sà-paan loi
L'ubriaco si è sdraiato ed è morto sotto il cavalcavia

Fonte della traduzione: carabaoinenglish.com

Questo articolo vi è stato utile?

Cliccate sulle stelle per valutarlo!

Punteggio medio 3.3 / 5. Conteggio dei voti : 3

Nessun voto per ora! Sii il primo a valutare questo post.

Come hai trovato utile questo post....

Condividetelo sui social media 😉

Ci dispiace che questo post non le sia stato utile!

Miglioriamo questo post!

Ci dite come possiamo migliorare questo post?

Ti potrebbe interessare anche